ขวดเครื่องดื่ม DJI1 ฝาพลาสติก

8.70 Ŭ

ขวดเครื่องดื่ม คอยาว ทรงสูง
ฃนาด 68 x 285 mm. ปริมาตร 750 ml
ฝาพลาสติกขาว

Description