วิธีการส่งสินค้า

วิธีการส่งสินค้า
1. ส่งทางไปรษณีย์ ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับจำนวนและน้ำหนักของสินค้า
2. บริษัทขนส่งต่างๆ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
3. ส่งผ่านบริษัทขนส่งด่วน หรือ รถบรรทุก สำหรับลูกค้าในกรุงเทพ

หมายเหตุ ราคาค่าขนส่งขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง
สินค้าจะถูกจัดส่งหลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงินและตรวจสอบเรียบร้อย ประมาณ 3 วัน