เกี่ยวกับเรา

เซ็นเตอร์ฟู้ดแพ็ค

ผู้ผลิต-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดหรือบรรจุภัณฑ์ PET

ขวด แกลลอน กระปุก กระป๋อง สำหรับบรรจุอาหาร ขนมขบเคี้ยว คุกกี้ ผลไม้อบแห้ง และเครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ยา อาหารเสริม ขวดน้ำผึ้ง ขวดโหลบรรจุเอนกประสงค์

พรีฟอร์มและขวดน้ำ 300 ซีซี 600 ซีซี 6 ลิตร พรีฟอร์มถังเพท 5 แกลลอน พร้อมฝา

ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีคุณภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศและมีการนำเข้าหลากหลายบรรจุภัณฑ์จากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความประทับใจในบริการอันรวดเร็ว