ขวดเครื่องดื่ม DJI1 ฝาอลู

7.00 Ŭ

ขวดเครื่องดื่ม คอยาว ทรงสูง
ฃนาด 68 x 285 mm. ปริมาตร 750 ml
ฝาเกลียวอลูมิเนียม

Description