ขวดยา แอลกอฮอล์ น้ำเชื่อม เครื่องดื่ม ยาน้ำ 60 cc

3.50 Ŭ

ขวดน้ำเชื่อม สีใส ปาก 22 มม.
สูง 101 มม. กว้าง 37 มม. ปริมาตร 60 ซีซี
ฝา อลูมิเนียม ฝาพับขอบ ฝาพลาสติกสีขาว หรือ หัวสเปรย์

Description