โหลกลม ขนาด 1.4L ฝาหูหิ้ว (ฟ้า)

13.50 Ŭ

โหลกลมลายคลื่น ขนาด 1.4L
ขนาด 12.5 x 14.5 cm
ฝาหูหิ้วพลาสติก : ชมพู ฟ้า เหลือง เขียว

Description