ขวดยาสีชา 120 cc. ฝาพลาสติก

4.75 Ŭ

ขวดยาสีชา ปาก 28 มม. ปริมาตร 120 cc
ใช้ร่วมกับฝา อลูมิเนียม ฝาพับขอบ หรือฝาพลาสติกสีขาว

Description