ขวดโหล ทรงกลม ทรงสูง

ขวดโหลทรงกลมสูง
ขนาด 85 x 145 mm 750 ml
ใช้ร่วมกับฝาเกลียวพลาสติกสีดำด้าน

Description