ขวดโหล ทรงกลม ทรงกว้าง

13.10 Ŭ

ขวดโหลทรงกลมกว้าง
ขนาด 90 x 130 mm 700 ml
ใช้ร่วมกับฝาเกลียวพลาสติกสีดำด้าน

Description