ขวดแบนบีบได้ 180 ml D 20

10.00 Ŭ

ขวดแบนทรงเหลี่ยม บีบได้ ปริมาตร 180 ml
ขนาด 71 x 118 mm
สามารถบรรจุเครื่องปรุงเหลว เครื่องปรุงผง ซอส ครีม น้ำสลัด

Description