ขวดเเครื่องปรุง D21

8.70 Ŭ

ขวดเครื่องปรุง ขนาด 42 x 105 มม.
ใช้ร่วมกับฝาพลาสติกสีดำ 1 รู

Description