ขวดเพทเหลี่ยม ฝา Lug แดง

12.00 Ŭ

ขวดเพทเหลี่ยม ฝาLug ปริมาตร 340 ml
ขนาด สูง 139 มม. กว้าง 84 มม.
มีร่องกันลื่นด้านข้าง เหมาะสำหรับบรรจุอาหารแห้งหรือของเหลว

Description

Additional information

Weight 38 g