ขวดเพทเหลี่ยม ฝา Lug ชมพู

12.00 Ŭ

ขวดเพทเหลี่ยม ฝาLug ปริมาตร 340 ml 
ขนาด สูง 139 มม. กว้าง 84 มม.
มีร่องกันลื่นด้านข้าง เหมาะสำหรับบรรจุอาหารแห้งหรือของเหลว

Description