ขวดเครื่องปรุง D21

7.70 Ŭ

ขวดเครื่องปรุง ขนาด 42 x 105 มม.
ใช้ร่วมกับฝาพลาสติกสีดำ 5 รู

Description