ขวดเครื่องปรุง ทรงกลม D16

8.00 Ŭ

ขวดเครื่องปรุง ทรงกลม ฝาเปิดปิดสองข้าง ขนาด 64 x 120 mm

Description