ขวดเครื่องปรุง ทรงกลม D16

9.80 Ŭ

ขวดเครื่องปรุง ทรงกลม ฝาเปิดปิดสองข้าง ขนาด 64 x 120 mm

Description