ขวดหมี ขวดน้ำผึ้ง บีบได้ ฝาฟลิป DPI 2B

16.50 Ŭ

ขวดหมีีบีบได้ 360 ml. น้ำหนัก ขวด 28 กรัม 
กว้าง 78 มม. หนา 52 มม. สูง 168 มม.
ใช้ร่วมกับฝาได้หลายแบบ