ขวดหมีพิมพ์ตา ฝาขาว

9.50 Ŭ

ขวดหมีพิมพ์ตา 460 ml
ขนาด กว้าง 80.9 มม สูง 125 มม
ใช้กับฝาเกลียวพลาสติก

Description