ขวดน้ำผึ้ง 500 กรัม ฝาดำ DPI 2

17.50 Ŭ

ขนาด สูง 148 มม. กว้าง 94.5 มม. ความหนา 45 มม. ปาก 38 มม.
ฝาเหยาะ สีดำ

Description