ขวดทรงกลม D16 ขาวทึบ (ฝาดำ)

8.20 Ŭ

ขนาด 64 x 120 มม. ปริมาตรความจุ 320 มล
ฝาเกลียว พลาสติก สีใส สีขาว สีดำ

Description