ขวดกลมเครื่องปรุง น้ำ

8.00 Ŭ

ขวดกลมเครื่องปรุง ฝาสำหรับเครื่องปรุงผง
เหมาะสำหรับเครื่องปรุงชนิดเหลว น้ำจิ้ม น้ำสลัด ครีม

Description