กระป๋องเพทแคน ใส PETCAN

4.00 Ŭ

กระป๋องเพทใส (ราคาไม่รวม ฝา โลหะ และ ฝาครอบพลาสติก)

ใช้กับฝาอลูมิเนียมแบบดึงเปิด และฝาพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง  
ฝาอลูมิเนียมเบอร์ 307  สูง 86 มม. กว้าง 82 มม.

กระป๋องต้องใช้ร่วมกับเครื่องซีมปิดฝาอลูมิเนียม