Sale!

กระป๋องเพทแคน 307/380 ใส PETCAN 307/380

4.00 Ŭ 3.80 Ŭ

กระป๋องเพทใส (ราคาไม่รวม ฝา โลหะ และ ฝาครอบพลาสติก)

ใช้กับฝาอลูมิเนียมแบบดึงเปิด และฝาพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง  
ฝาอลูมิเนียมเบอร์ 307  สูง 86 มม. กว้าง 82 มม.

กระป๋องต้องใช้ร่วมกับเครื่องซีมปิดฝาอลูมิเนียม