Sale!

กระป๋องเพทแคน 307/380 ใส PETCAN 307/380 ราคารวมกระป๋อง + ฝาอลูมิเนียมดึงเปิด + ฝาครอบพลาสติก

8.70 Ŭ 8.00 Ŭ

กระป๋องเพทใส ใช้กับฝาอลูมิเนียมแบบดึงเปิด และฝาพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง  
ฝาอลูมิเนียมเบอร์ 307  สูง 86 มม. กว้าง 82 มม.

กระป๋องต้องใช้ร่วมกับเครื่องซีมปิดฝาอลูมิเนียม