ขวดกระปุก ทรงกลม ขนาดกลาง

ขวดกระปุก ทรงกลม ขนาดกลาง
ขนาด 83.5 x 115 mm 500 ml
ใช้ร่วมกับฝาเกลียวพลาสติกสีดำด้าน

Description